Roháček3. Mojžišova1,16

3. Mojžišova 1:16

Leviticus

Po­tom od­stráni jeho vole s ich nečis­totou a hodí to na zem vedľa ol­tára na východ, na mies­to, k­de je popol.


Verš v kontexte

15 A kňaz ho donesie k ol­táru, kde mu na­trh­ne hlavu a kadiac bude ho páliť na ol­tári a jeho krv vy­tlačí na stenu ol­tára. 16 Po­tom od­stráni jeho vole s ich nečis­totou a hodí to na zem vedľa ol­tára na východ, na mies­to, k­de je popol. 17 A na­trh­ne to na jeho krýd­lach, ale neodtrhne. A kňaz to bude páliť, kadiac, na ol­tári, na dreve, ktoré bude na oh­ni. To je zápalná obeť, ohňová obeť upokojujúcej vône Hos­podinovi.

späť na 3. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

16 Po­tom od­stráni jeho vole s ich nečis­totou a hodí to na zem vedľa ol­tára na východ, na mies­to, k­de je popol.

Evanjelický

16 Jeho hr­voľ od­stráni aj s ob­sahom a hodí ho vedľa ol­tára na východ­nú stranu na popolis­ko.

Ekumenický

16 Jeho hr­voľ aj s obsahom vy­berie a od­hodí k východnej strane ol­tára, kam sa vy­sýpa popol.

Bible21

16 Ode­jme mu také vole i s ob­sahem a od­hodí je po­blíž ol­táře východním směrem na místo pro po­pel.