Roháček3. Mojžišova1,12

3. Mojžišova 1:12

Leviticus

A roz­seká ho na jeho kusy vez­múc i jeho hlavu i jeho loj, a kňaz to upraví na drevo, ktoré bude na oh­ni, ktorý bude na ol­tári.


Verš v kontexte

11 A za­bije ho po strane ol­tára na sever pred Hos­podinom. A synovia Áronovi, kňazi, po­kropia jeho kr­vou na ol­tár do­okola. 12 A roz­seká ho na jeho kusy vez­múc i jeho hlavu i jeho loj, a kňaz to upraví na drevo, ktoré bude na oh­ni, ktorý bude na ol­tári. 13 A vnútor­nos­ti a páry nôh umyje vodou, a kňaz bude obetovať to všet­ko a bude to páliť, kadiac, na ol­tári. To bude zápalná obeť, ohňová obeť upokojujúcej vône Hos­podinovi.

späť na 3. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

12 A roz­seká ho na jeho kusy vez­múc i jeho hlavu i jeho loj, a kňaz to upraví na drevo, ktoré bude na oh­ni, ktorý bude na ol­tári.

Evanjelický

12 Po­tom ho roz­seká na kusy a kňaz ich poroz­kladá s hlavou i s tukom na drevo, ktoré je na ol­tár­nom oh­ni.

Ekumenický

12 Po­tom kňaz obetu roz­seká na kusy, po­u­kladá ich aj s hlavou a tukom na drevo, ktoré horí na ol­tári.

Bible21

12 Po­tom ať roz­seká oběť na díly i s hlavou a tu­kem. Kněz je na­rovná na dříví, které je na ohni na ol­táři.