RoháčekKolosenským3,9

Kolosenským 3:9

Neluhaj­te jeden druhému, keď ste vy­zliek­li starého človeka s jeho skut­kami


Verš v kontexte

8 Ale teraz složte aj vy to všet­ko: hnev, prch­kosť, zlosť, rúhanie, mrz­kom­luvu zo svojich úst. 9 Neluhaj­te jeden druhému, keď ste vy­zliek­li starého človeka s jeho skut­kami 10 a ob­liek­li nového, ob­novujúceho sa cieľom pravej známos­ti, podľa ob­razu toho, ktorý ho stvoril,

späť na Kolosenským, 3

Príbuzné preklady Roháček

9 Neluhaj­te jeden druhému, keď ste vy­zliek­li starého človeka s jeho skut­kami

Evanjelický

9 Neluhaj­te si vzájom­ne, keď ste už vy­zliek­li starého človeka s jeho skut­kami,

Ekumenický

9 Neluhaj­te si na­vzájom, keď ste už vy­zliek­li starého človeka s jeho skut­kami

Bible21

9 Ne­lžete jedni druhým, když jste již od­loži­li své staré já s jeho skutky