RoháčekKolosenským1,20

Kolosenským 1:20

a aby skr­ze neho smieril všet­ko cieľom neho urobiac po­koj skr­ze krv jeho kríža, skr­ze neho, buď to, čo je na zemi, buď to, čo je v nebesiach,


Verš v kontexte

19 Lebo sa zaľúbilo Otcovi, aby v ňom pre­bývala všet­ka pl­nosť, 20 a aby skr­ze neho smieril všet­ko cieľom neho urobiac po­koj skr­ze krv jeho kríža, skr­ze neho, buď to, čo je na zemi, buď to, čo je v nebesiach, 21 i vás, ktorí ste boli kedysi od­cudzení a ne­priateľmi mysľou v zlých skut­koch; ale teraz vás smieril

späť na Kolosenským, 1

Príbuzné preklady Roháček

20 a aby skr­ze neho smieril všet­ko cieľom neho urobiac po­koj skr­ze krv jeho kríža, skr­ze neho, buď to, čo je na zemi, buď to, čo je v nebesiach,

Evanjelický

20 a aby Ním zmieril so sebou všet­ko, aj čo je na zemi aj čo je v nebesiach, a priniesol po­koj v krvi Jeho kríža.

Ekumenický

20 a aby skr­ze neho a v ňom zmieril všet­ko, čo je na zemi i v nebesiach, keď na­stolil po­koj preliatím jeho krvi na kríži.

Bible21

20 a skrze něj se se­bou smířit vše. Krví jeho kříže, jím samým, pokoj způso­bil­to­mu, co je na zemi i na ne­bi.