RoháčekKolosenským1,18

Kolosenským 1:18

a on je hlavou tela, cir­kvi, ktorý je počiat­kom, pr­vorodeným z mŕt­vych, aby on bol vo všet­kom pr­vý.


Verš v kontexte

17 a on je predo všet­kým, a všet­ko v ňom po­vs­talo a stojí, 18 a on je hlavou tela, cir­kvi, ktorý je počiat­kom, pr­vorodeným z mŕt­vych, aby on bol vo všet­kom pr­vý. 19 Lebo sa zaľúbilo Otcovi, aby v ňom pre­bývala všet­ka pl­nosť,

späť na Kolosenským, 1

Príbuzné preklady Roháček

18 a on je hlavou tela, cir­kvi, ktorý je počiat­kom, pr­vorodeným z mŕt­vych, aby on bol vo všet­kom pr­vý.

Evanjelický

18 On je hlavou tela, cir­kvi, On počiatok, pr­vorodený z mŕt­vych, aby Jeho bolo pr­ven­stvo vo všet­kom.

Ekumenický

18 On je hlavou tela, Cir­kvi. On je počiatok, pr­vorodený z mŕtvych, aby tak mal vo všet­kom pr­ven­stvo.

Bible21

18 On je hlavou tě­la církve, on je počá­tek a prvo­ro­zený z mrtvých, aby tak ve všem držel pr­ven­ství.