RoháčekKazateľ8,7

Kazateľ 8:7

Lebo ne­vie toho, čo bude; lebo jako bude, kto mu to oznámi?


Verš v kontexte

6 Lebo každá vec má s­voj čas a súd, pre­tože zlo človeka je mnohé na ňom. 7 Lebo ne­vie toho, čo bude; lebo jako bude, kto mu to oznámi? 8 Niet človeka, ktorý by vládol nad duchom, aby za­držal ducha, ani niet vlády nado dňom smr­ti, ani niet pre­pus­tenia z toho boja, ako ani nezachráni bez­božnosť toho, kto ju pácha.

späť na Kazateľ, 8

Príbuzné preklady Roháček

7 Lebo ne­vie toho, čo bude; lebo jako bude, kto mu to oznámi?

Evanjelický

7 Ne­vie totiž, čo bude. Lebo kto mu oznámi, ako bude?

Ekumenický

7 lebo ni­kto ne­vie, čo bude. Kto mu oznámi, ako bude?

Bible21

7 že nikdy ne­ví, co se bude dít. Kdo jen mu pro­zradí, co chys­tá bu­dou­cnost?