RoháčekKazateľ8,6

Kazateľ 8:6

Lebo každá vec má s­voj čas a súd, pre­tože zlo človeka je mnohé na ňom.


Verš v kontexte

5 Ten, kto os­tríha pri­kázanie, ne­poz­ná ničoho zlého. A srd­ce múd­reho po­zná čas a súd. 6 Lebo každá vec má s­voj čas a súd, pre­tože zlo človeka je mnohé na ňom. 7 Lebo ne­vie toho, čo bude; lebo jako bude, kto mu to oznámi?

späť na Kazateľ, 8

Príbuzné preklady Roháček

6 Lebo každá vec má s­voj čas a súd, pre­tože zlo človeka je mnohé na ňom.

Evanjelický

6 Lebo každá vec má svoj čas i spôsob; hoci na človeka hoj­ne dolieha nešťas­tie.

Ekumenický

6 Každá záľuba má svoj čas a spôsob, hoci na človeka dolieha veľa zla,

Bible21

6 Vše má svůj správný čas, jis­tě. Člověk má ale tu ve­likou po­tíž,