RoháčekKazateľ8,4

Kazateľ 8:4

pre­tože slovo kráľovo moc, a kto mu po­vie: Čo robíš?


Verš v kontexte

3 Ne­ponáhľaj sa odísť zp­red jeho tvári ani nestoj v zlej veci, lebo učiní všet­ko, čo chce; 4 pre­tože slovo kráľovo moc, a kto mu po­vie: Čo robíš? 5 Ten, kto os­tríha pri­kázanie, ne­poz­ná ničoho zlého. A srd­ce múd­reho po­zná čas a súd.

späť na Kazateľ, 8

Príbuzné preklady Roháček

4 pre­tože slovo kráľovo moc, a kto mu po­vie: Čo robíš?

Evanjelický

4 Pre­tože kráľovo slovo má moc, kto mu smie po­vedať: Čo robíš?

Ekumenický

4 Veď slovo kráľa je moc­né a kto mu po­vie: Čo robíš?

Bible21

4 Za králov­ským slovem je jeho moc. Kdo se ho ze­ptá: Co to pro­vádíš?