RoháčekKazateľ8,3

Kazateľ 8:3

Ne­ponáhľaj sa odísť zp­red jeho tvári ani nestoj v zlej veci, lebo učiní všet­ko, čo chce;


Verš v kontexte

2 Ja ti radím: Os­tríhaj slovo kráľovo, a to pre prísahu Božiu. 3 Ne­ponáhľaj sa odísť zp­red jeho tvári ani nestoj v zlej veci, lebo učiní všet­ko, čo chce; 4 pre­tože slovo kráľovo moc, a kto mu po­vie: Čo robíš?

späť na Kazateľ, 8

Príbuzné preklady Roháček

3 Ne­ponáhľaj sa odísť zp­red jeho tvári ani nestoj v zlej veci, lebo učiní všet­ko, čo chce;

Evanjelický

3 sa ne­prenáh­li; odíď spred neho, nezas­távaj sa zlej veci, lebo vy­koná všet­ko, čo chce.

Ekumenický

3 Ne­ponáhľaj sa odísť spred jeho tváre, ne­prihováraj sa v zlej veci, lebo všet­ko, čo chce, urobí.

Bible21

3 Ne­opouštěj ho ukvapeně, ne­připo­juj se ke vzpouře – vž­dyť může uči­nit, co si za­mane!