RoháčekKazateľ8,2

Kazateľ 8:2

Ja ti radím: Os­tríhaj slovo kráľovo, a to pre prísahu Božiu.


Verš v kontexte

1 Kto je ako múd­ry, a kto zná vý­klad veci? Múd­rosť človeka os­vecuje jeho tvár, a tvrdo­sť jeho tvári sa mení. 2 Ja ti radím: Os­tríhaj slovo kráľovo, a to pre prísahu Božiu. 3 Ne­ponáhľaj sa odísť zp­red jeho tvári ani nestoj v zlej veci, lebo učiní všet­ko, čo chce;

späť na Kazateľ, 8

Príbuzné preklady Roháček

2 Ja ti radím: Os­tríhaj slovo kráľovo, a to pre prísahu Božiu.

Evanjelický

2 Ja vravím: Dbaj na príkaz kráľa, ale kvôli prísahe Bohu

Ekumenický

2 Dbaj na roz­kaz kráľa, a to pre prísahu Bohu.

Bible21

2 Já ale říkám: Králov­ské roz­ka­zy do­držuj s ohle­dem na Boží přísahu.