RoháčekKazateľ8,15

Kazateľ 8:15

Pre­to som vy­chvaľoval radosť, pre­tože človek ne­má ničoho dobrého pod sl­n­com krome jesť a piť a radovať sa, a to aby ho sprevádzalo v jeho t­rud­nej práci vo dňoch jeho života, ktoré mu dal Bôh pod sln­kom.


Verš v kontexte

14 Je már­nosť, ktorá sa deje na zemi, že sú spraved­liví, ktorých stíha zlé, jako keby robili skutky bez­božných, a sú bez­božní, ktorých stíha dobré, jako keby robili skutky spraved­livých. Po­vedal som, že aj to je már­nosť. 15 Pre­to som vy­chvaľoval radosť, pre­tože človek ne­má ničoho dobrého pod sl­n­com krome jesť a piť a radovať sa, a to aby ho sprevádzalo v jeho t­rud­nej práci vo dňoch jeho života, ktoré mu dal Bôh pod sln­kom. 16 A keď som priložil svoje srd­ce, aby som po­znal múd­rosť a videl za­mest­nanie, ktoré sa vy­konáva na zemi, lebo ani vod­ne ani vnoci ne­vidí človek spánku na svojich očiach,

späť na Kazateľ, 8

Príbuzné preklady Roháček

15 Pre­to som vy­chvaľoval radosť, pre­tože človek ne­má ničoho dobrého pod sl­n­com krome jesť a piť a radovať sa, a to aby ho sprevádzalo v jeho t­rud­nej práci vo dňoch jeho života, ktoré mu dal Bôh pod sln­kom.

Evanjelický

15 Chválil som teda radosť, lebo nieto pre človeka nič lepšie pod sln­kom, ako jesť, piť a radovať sa, a to ho môže sprevádzať v námahe počas jeho krát­keho života, ktorý mu dal Boh pod sln­kom.

Ekumenický

15 Chválil som teda radosť, lebo pre človeka niet nič lepšieho pod sln­kom ako jesť, piť a radovať sa. Toto ho bude sprevádzať v jeho námahe, počas dní jeho života, ktoré mu dal Boh pod sln­kom.

Bible21

15 Pro­to, ať ži­jí ra­dovánky! Vž­dyť člověk nemá pod slun­cem jiné štěstí než jíst a pít a při­tom se ra­dovat. Jen to mu to­tiž zbývá při jeho pach­tění v těch pár dnech živo­ta, které mu pod slun­cem Bůh dal.