RoháčekKazateľ8,12

Kazateľ 8:12

Hoci sa niekedy hriešnikovi, ktorý vy­koná i stokrát zlé, od­kladá, viem i to cele is­te, že bude dob­re tým, ktorí sa boja Boha, ktorí sa boja jeho tvári.


Verš v kontexte

11 Pre­tože sa ih­neď ne­vykonáva súd­ny výrok za zlý skutok, pre­to je pl­né srd­ce synov človeka v nich robiť zlé. 12 Hoci sa niekedy hriešnikovi, ktorý vy­koná i stokrát zlé, od­kladá, viem i to cele is­te, že bude dob­re tým, ktorí sa boja Boha, ktorí sa boja jeho tvári. 13 Ale nebude dob­re bez­božnému, ani ne­predĺži s­vojich dní, k­toré sa po­minú jako tieň, pre­tože sa nebojí tvári Božej.

späť na Kazateľ, 8

Príbuzné preklady Roháček

12 Hoci sa niekedy hriešnikovi, ktorý vy­koná i stokrát zlé, od­kladá, viem i to cele is­te, že bude dob­re tým, ktorí sa boja Boha, ktorí sa boja jeho tvári.

Evanjelický

12 Keď hriešny stok­rát spácha zlo, a pred­sa dlho žije, viem, že sa bohaboj­ným dob­re bude vodiť práve pre­to, lebo sa Ho boja.

Ekumenický

12 veď hriešnik pácha zlo stok­rát a predĺži sa mu život. Ja však viem, že bohaboj­ným bude dob­re, tým, ktorí majú bázeň pred Bohom.

Bible21

12 Hříšník páchá zlo tře­ba na­stokrát, ži­je však stále dál a dál. Ano, vím: Dobře se po­ve­de bohabojným, neboť ži­jí v bázni před Bo­hem.