RoháčekKazateľ8,1

Kazateľ 8:1

Kto je ako múd­ry, a kto zná vý­klad veci? Múd­rosť človeka os­vecuje jeho tvár, a tvrdo­sť jeho tvári sa mení.


Verš v kontexte

1 Kto je ako múd­ry, a kto zná vý­klad veci? Múd­rosť človeka os­vecuje jeho tvár, a tvrdo­sť jeho tvári sa mení. 2 Ja ti radím: Os­tríhaj slovo kráľovo, a to pre prísahu Božiu. 3 Ne­ponáhľaj sa odísť zp­red jeho tvári ani nestoj v zlej veci, lebo učiní všet­ko, čo chce;

späť na Kazateľ, 8

Príbuzné preklady Roháček

1 Kto je ako múd­ry, a kto zná vý­klad veci? Múd­rosť človeka os­vecuje jeho tvár, a tvrdo­sť jeho tvári sa mení.

Evanjelický

1 Kto je ako múd­ry a kto chápe výz­nam vecí? Múd­rosť roz­jasňuje tvár človeka a zjem­ní tvrdo­sť jeho rysov.

Ekumenický

1 Kto je ako múd­ry a kto po­zná výz­nam vecí? Múd­rosť roz­jasňuje človeku tvár, ale tvrdo­sť jeho tvár mení.

Bible21

1 Kdo se může po­měřovat s moudrým, kdo umí vy­ložit každou věc? Moudrost člověku roz­jasňuje tvář, i jeho tvrdé rysy ob­měkčí.