RoháčekKazateľ7,5

Kazateľ 7:5

Lepšie je počúvať kar­hanie múd­reho, než aby nie­kto počúval pieseň bláz­nov.


Verš v kontexte

4 Srd­ce múd­rych je v dome smút­ku a srd­ce bláz­nov v dome rados­ti. 5 Lepšie je počúvať kar­hanie múd­reho, než aby nie­kto počúval pieseň bláz­nov. 6 Lebo jako pras­kot tŕnia pod hr­n­com, tak i smiech bláz­na. A to je tiež már­nosť.

späť na Kazateľ, 7

Príbuzné preklady Roháček

5 Lepšie je počúvať kar­hanie múd­reho, než aby nie­kto počúval pieseň bláz­nov.

Evanjelický

5 Lepšie je počúvať kar­hanie múd­reho, ako keď nie­kto počúva spev bláz­nov.

Ekumenický

5 Lepšie je počúvať na­pomínanie múd­reho, než počúvať chválo­spev po­chabých.

Bible21

5 Lepší je vy­s­lech­nout výtky mudrcůnež­li po­s­lou­chat písničky hlupáků.