RoháčekKazateľ7,28

Kazateľ 7:28

čo ešte vždy hľadá moja duša, avšak som nenašiel. Jed­ného muža som našiel z tisíca, ale ženy som medzi všet­kými tými nenašiel.


Verš v kontexte

27 Po­zri, toto som našiel, hovorí kazateľ, jed­no k druhému ukladajúc, aby som našiel smysel, 28 čo ešte vždy hľadá moja duša, avšak som nenašiel. Jed­ného muža som našiel z tisíca, ale ženy som medzi všet­kými tými nenašiel. 29 Iba toto, po­zri, som našiel, že totiž Bôh učinil človeka priameho, statočného, ale oni hľadajú mnohé výmys­ly nepravé.

späť na Kazateľ, 7

Príbuzné preklady Roháček

28 čo ešte vždy hľadá moja duša, avšak som nenašiel. Jed­ného muža som našiel z tisíca, ale ženy som medzi všet­kými tými nenašiel.

Evanjelický

28 ktorú ešte hľadala moja myseľ, ale nenašiel som ju. Z tisícich som našiel jediného muža, ženu nenašiel som medzi nimi všet­kými.

Ekumenický

28 po ktorom ešte túžila moja duša, no nenašiel som ho. Z tisíc ľudí som našiel jed­ného poriad­neho, ale žena medzi nimi nebola.

Bible21

28 po němž má duše to­lik touži­la, ale nenašel jsem jej. Mezi tisícem jsem našel je­diného muže, ženu jsem ale mezi to­lika nenašel.