RoháčekKazateľ7,22

Kazateľ 7:22

Lebo tvoje srd­ce vie, že si aj ty mnoho ráz zlorečil iným.


Verš v kontexte

21 P­reto tiež ne­pri­kladaj svoj­ho srd­ca ku všet­kým slovám, ktoré hovoria, aby si ne­počul svoj­ho sluhu, že ti zlorečí. 22 Lebo tvoje srd­ce vie, že si aj ty mnoho ráz zlorečil iným. 23 Všet­ko to som zkúsil v múd­ros­ti a povedal som: Budem múd­ry. Ale ona zos­tala ďaleko odo mňa.

späť na Kazateľ, 7

Príbuzné preklady Roháček

22 Lebo tvoje srd­ce vie, že si aj ty mnoho ráz zlorečil iným.

Evanjelický

22 Lebo aj sám vieš, že mnoho ráz si aj ty pre­klínal iných.

Ekumenický

22 veď tvoje srd­ce vie, že aj ty si mnohok­rát pre­klínal iných.

Bible21

22 Ve vlastním srd­ci pře­ce dobře víš, že i tys druhé často pro­klínal.