RoháčekKazateľ7,2

Kazateľ 7:2

Lepšie je ísť do domu smút­ku ako ísť do domu hodovania a pitia, pre­tože tam­to je koniec každého človeka, a živý si to berie k svoj­mu srd­cu.


Verš v kontexte

1 Dob­ré meno je lepšie ako výbor­ná masť a deň smr­ti človeka ako deň jeho narodenia. 2 Lepšie je ísť do domu smút­ku ako ísť do domu hodovania a pitia, pre­tože tam­to je koniec každého človeka, a živý si to berie k svoj­mu srd­cu. 3 Lepšia je žalosť ako smiech, lebo smút­kom tvári polepšuje sa srd­ce.

späť na Kazateľ, 7

Príbuzné preklady Roháček

2 Lepšie je ísť do domu smút­ku ako ísť do domu hodovania a pitia, pre­tože tam­to je koniec každého človeka, a živý si to berie k svoj­mu srd­cu.

Evanjelický

2 Lepšie je ísť do domu smút­ku, ako ísť do domu hodovania; lebo tam je koniec každého človeka, kto žije, nech si to pri­pus­tí k srd­cu!

Ekumenický

2 Lepšie než ísť do domu hodovania je ísť do domu zár­mut­ku, v ktorom skončí každý človek. Kým žije, nech si to vez­me k srdcu.

Bible21

2 Lepší je vejít do domu smutku­než­li do domu veselí. Každého člověka čeká ko­nec – kdo je naživu, ať na to po­mys­lí!