RoháčekKazateľ7,19

Kazateľ 7:19

Múd­rosť po­môže múd­remu viac ako desať vladárov, ktorí sú v mes­te.


Verš v kontexte

18 Je dob­re, aby si sa držal tohoto, ale ani od tam­toho ne­spus­ti svojej ruky; lebo ten, kto sa bojí Boha, ujde všet­kému tomu. 19 Múd­rosť po­môže múd­remu viac ako desať vladárov, ktorí sú v mes­te. 20 Lebo niet spraved­livého človeka na zemi, ktorý by robil dob­ré a neh­rešil.

späť na Kazateľ, 7

Príbuzné preklady Roháček

19 Múd­rosť po­môže múd­remu viac ako desať vladárov, ktorí sú v mes­te.

Evanjelický

19 Múd­rosť dáva múd­remu viac sily ako desať moc­ných, ktorí sú v mes­te.

Ekumenický

19 Múd­rosť po­silňuje múd­reho viac ako desiati moc­ní, ktorí sú v meste.

Bible21

19 Moud­rost je moud­ré­mu větší si­lou­než deset vlád­ců ve městě.