RoháčekKazateľ7,16

Kazateľ 7:16

Nebuď príliš spraved­livým ani sa nerob nad­mier múd­rym; prečo by si mal seba pri­viesť na zkazu?


Verš v kontexte

15 Všet­ko to som videl vo dňoch svojej már­nos­ti: Stáva sa, že spraved­livý hynie vo svojej spraved­livos­ti, ako sa tiež stáva, že bez­božný dlho žije vo svojej zlobe. 16 Nebuď príliš spraved­livým ani sa nerob nad­mier múd­rym; prečo by si mal seba pri­viesť na zkazu? 17 Nebuď príliš bez­božným ani nebuď bláz­nom; prečo by si mal zo­mrieť pred svojím časom?

späť na Kazateľ, 7

Príbuzné preklady Roháček

16 Nebuď príliš spraved­livým ani sa nerob nad­mier múd­rym; prečo by si mal seba pri­viesť na zkazu?

Evanjelický

16 Nebuď príliš spravod­livý a ne­tvár sa príliš múd­ro. Prečo máš vy­j­sť nav­nivoč?

Ekumenický

16 Nebuď veľmi spravod­livý a nerob sa príliš múd­rym, prečo by si sa mal zničiť?

Bible21

16 Ne­bývej pří­liš sprave­dlivý ani přeh­naně moud­rý. Pro­č se máš trápit?