RoháčekKazateľ5,7

Kazateľ 5:7

Lebo kde je mnoho snov, tam i már­nos­ti, i k­de mnoho slov. Boj sa is­tot­ne Boha!


Verš v kontexte

6 Nedaj svojich úst, aby spôsobily to, že by hrešilo tvoje telo, ani ne­povedz pred an­jelom, že je to omyl. Prečo sa má Bôh hnevať na tvoj hlas a zkaziť dielo tvojich rúk? 7 Lebo kde je mnoho snov, tam i már­nos­ti, i k­de mnoho slov. Boj sa is­tot­ne Boha! 8 Keby si videl utis­kovanie chudob­ného a olupovanie súdu a spraved­livos­ti v krajine, nediv sa tej veci; lebo však vy­soký s hora po­zoruje vy­sokého a vy­sokí nad nimi.

späť na Kazateľ, 5

Príbuzné preklady Roháček

7 Lebo kde je mnoho snov, tam i már­nos­ti, i k­de mnoho slov. Boj sa is­tot­ne Boha!

Evanjelický

7 Ak vidíš utláčať núdz­neho a od­nímať právo a spravod­livosť v krajine, nediv sa tomu, lebo nad vy­sokým bdie vy­šší a nad nimi je naj­vyšší.

Ekumenický

7 Keď v krajine uvidíš utláčanie chudob­ného, porušovanie práva a spravod­livos­ti, nečuduj sa, lebo na vy­sokého do­zerá ešte vy­šší a nad nimi sú ešte vy­šší.

Bible21

7 Když někde uvi­díš, jak je utis­kován chudý a jak je li­dem odpíráno právo a sprave­dlnost, ne­buď tou věcí ni­jak překvapen. Vy­so­ce po­sta­veného to­tiž chrání vy­šší a ještě vy­šší jsou nad ni­mi.