RoháčekKazateľ5,16

Kazateľ 5:16

Aj to je šered­né zlo, že celkom tak, ako prišiel, aj odíde, a tedy jaký má užitok z toho, že pracoval do vet­ra?


Verš v kontexte

15 Jako vy­šiel zo života svojej mat­ky, zase tak od­chádza na­hý, jako prišiel, ani ne­vez­me ničoho za svoju prácu, čo by od­niesol vo svojej ruke. 16 Aj to je šered­né zlo, že celkom tak, ako prišiel, aj odíde, a tedy jaký má užitok z toho, že pracoval do vet­ra? 17 A ešte k tomu jedol po všetky svoje dni vo tme, pri čom zažil mnoho ne­vole i ne­moci i hnevu.

späť na Kazateľ, 5

Príbuzné preklady Roháček

16 Aj to je šered­né zlo, že celkom tak, ako prišiel, aj odíde, a tedy jaký má užitok z toho, že pracoval do vet­ra?

Evanjelický

16 K tomu celý život svoj strávil v tme, v mnohom smút­ku, ne­moci a mr­zutos­ti.

Ekumenický

16 Po všet­ky svoje dni v tme jedával, v mnohej mr­zutos­ti, chorobe a pod­ráždenos­ti.

Bible21

16 Všech­ny své dny strávil ve tmě – v to­lika trápeních, v bo­lesti, ve zlobě!