RoháčekKazateľ5,12

Kazateľ 5:12

Slad­ký je sen pracujúceho, už či jie málo a či mnoho; ale sýtosť bohatého nedopus­tí mu spať.


Verš v kontexte

11 Keď sa množí majetok, množia sa i tí, ktorí ho jedia; a jaký iný užitok má jeho pán krome že sa naň dívajú jeho oči? 12 Slad­ký je sen pracujúceho, už či jie málo a či mnoho; ale sýtosť bohatého nedopus­tí mu spať. 13 Je šered­né zlo, k­toré som videl pod sln­kom: bohat­stvo, za­chované jeho majiteľovi na jeho zlé.

späť na Kazateľ, 5

Príbuzné preklady Roháček

12 Slad­ký je sen pracujúceho, už či jie málo a či mnoho; ale sýtosť bohatého nedopus­tí mu spať.

Evanjelický

12 Bolest­né zlo videl som pod sln­kom: strážené bohat­stvo slúži majiteľovi na nešťas­tie.

Ekumenický

12 Je aj ďalší neduh, ktorý som videl pod sln­kom: bohat­stvo, ktoré majiteľovi na­honobili na jeho nešťas­tie.

Bible21

12 Je hroz­ná bo­lest, kte­rou jsem vi­děl pod slun­cem: Bo­hatství, které ma­ji­tel kupí ke své­mu vlastní­mu neštěstí.