RoháčekKazateľ5,1

Kazateľ 5:1

Strež svoju nohu, keď ideš do domu Božieho, a pri­stúp, aby si počul, lebo to je lepšie, ako keď bláz­ni dávajú bit­nú obeť, pre­tože ne­vedia o tom, keď robia zle.


Verš v kontexte

1 Strež svoju nohu, keď ideš do domu Božieho, a pri­stúp, aby si počul, lebo to je lepšie, ako keď bláz­ni dávajú bit­nú obeť, pre­tože ne­vedia o tom, keď robia zle. 2 Nenáh­li svojimi ús­tami, a tvoje srd­ce nech sa ne­ponáhľa vy­niesť slovo pred Bohom, pre­tože Bôh je na nebesiach, a ty si na zemi, pre­to nech je tvojich slov málo. 3 Lebo jako ide spánok s mnohým za­mest­naním, tak i hlas bláz­na s mnohými slovami.

späť na Kazateľ, 5

Príbuzné preklady Roháček

1 Strež svoju nohu, keď ideš do domu Božieho, a pri­stúp, aby si počul, lebo to je lepšie, ako keď bláz­ni dávajú bit­nú obeť, pre­tože ne­vedia o tom, keď robia zle.

Evanjelický

1 Ne­prenáh­li sa ús­tami a srd­ce nech sa ti nenáh­li vy­riecť slovo pred Bohom; lebo Boh je na nebi a ty si na zemi. Pre­to nech je málo tvojich slov.

Ekumenický

1 Ne­uvážene ne­ot­váraj ús­ta a tvoje srd­ce nech sa nenáh­li vy­riecť slovo pred Bohom, lebo Boh je v nebi a ty si na zemi, pre­to nech je málo tvojich slov.

Bible21

1 Ne­spě­chej mlu­vit, ne­u­kvapuj se, než něco řekneš před Bo­hem. Bůh je v nebi a ty na ze­mi, pro­to si ušetři spoustu slov.