RoháčekKazateľ4,2

Kazateľ 4:2

Pre­to som za šťast­nejších vy­chvaľoval mŕt­vych, ktorí už dáv­no pomreli, ako živých, ktorí žijú po dnes,


Verš v kontexte

1 Po­tom som sa ob­rátil a videl som všet­ky tie útis­ky, ktoré sa dejú pod sln­kom, a hľa, slzy utis­kovaných, a ne­mali toho, kto by po­tešil, ani moci vyp­ros­tiť sa z ruky tých, ktorí ich utis­kovali, ani tedy nemali toho, kto by po­tešil. 2 Pre­to som za šťast­nejších vy­chvaľoval mŕt­vych, ktorí už dáv­no pomreli, ako živých, ktorí žijú po dnes, 3 a že lepšie nad obojich je tomu, kto ešte vôbec nebol, kto ne­videl zlého skut­ku, ktorý sa deje pod sln­kom.

späť na Kazateľ, 4

Príbuzné preklady Roháček

2 Pre­to som za šťast­nejších vy­chvaľoval mŕt­vych, ktorí už dáv­no pomreli, ako živých, ktorí žijú po dnes,

Evanjelický

2 Pre­to som na­zval šťast­nejšími tých, ktorí dáv­no zo­mreli, ako živých, ktorí do­siaľ žijú.

Ekumenický

2 Za šťast­nejších ako tí, čo do­siaľ žijú, som na­zval mŕt­vych, ktorí dáv­no zo­mreli.

Bible21

2 Pro­to závi­dím dávno mrt­vým spíše než těm, kdo jsou do­sud naživu.