RoháčekKazateľ4,13

Kazateľ 4:13

Lepšie chudob­né dieťa a múd­re ako starý kráľ a blázon, ktorý sa už ne­vie ani dať po­učiť.


Verš v kontexte

12 A keby sa nie­kto chcel zmoc­niť toho jed­ného, oni dvaja sa po­stavia proti ne­mu, a motúz, spletený vo troje, ne­pre­trh­ne sa tak rýchle. 13 Lepšie chudob­né dieťa a múd­re ako starý kráľ a blázon, ktorý sa už ne­vie ani dať po­učiť. 14 Lebo vy­šlo z domu väzňov, aby kraľovalo, keď sa aj v jeho kráľov­stve narodilo chudob­né.

späť na Kazateľ, 4

Príbuzné preklady Roháček

13 Lepšie chudob­né dieťa a múd­re ako starý kráľ a blázon, ktorý sa už ne­vie ani dať po­učiť.

Evanjelický

13 Lepší je chudob­ný, ale múd­ry mladík, než starý, ale bláz­nivý kráľ, ktorý si nech­ce dať poradiť.

Ekumenický

13 Lepší je chudob­ný, ale múd­ry mladík ako starý, ale hlúpy kráľ, ktorý sa už ne­vie dať varovať.

Bible21

13 Lepší je chudý a moud­rý mladík než starý a pošeti­lý král, který si ani nene­chá po­ra­dit.