RoháčekKazateľ4,12

Kazateľ 4:12

A keby sa nie­kto chcel zmoc­niť toho jed­ného, oni dvaja sa po­stavia proti ne­mu, a motúz, spletený vo troje, ne­pre­trh­ne sa tak rýchle.


Verš v kontexte

11 Tiež ak ležia dvaja spolu, za­hrejú sa; ale jeden akože sa za­hreje? 12 A keby sa nie­kto chcel zmoc­niť toho jed­ného, oni dvaja sa po­stavia proti ne­mu, a motúz, spletený vo troje, ne­pre­trh­ne sa tak rýchle. 13 Lepšie chudob­né dieťa a múd­re ako starý kráľ a blázon, ktorý sa už ne­vie ani dať po­učiť.

späť na Kazateľ, 4

Príbuzné preklady Roháček

12 A keby sa nie­kto chcel zmoc­niť toho jed­ného, oni dvaja sa po­stavia proti ne­mu, a motúz, spletený vo troje, ne­pre­trh­ne sa tak rýchle.

Evanjelický

12 A ak nie­kto pre­môže jed­not­liv­ca, dvaja ob­stoja pred ním. Troj­itý po­v­raz sa ne­pre­trh­ne rých­lo.

Ekumenický

12 Jed­not­liv­ca možno pre­môcť, dvaja sa však už po­stavia na od­por, ale troj­itá šnúra sa tak rých­lo ne­pre­trh­ne.

Bible21

12 Je-li na­pa­den je­den, dva spo­lu odolají; trojitý pro­vázek se těžko přetrh­ne!