RoháčekKazateľ4,11

Kazateľ 4:11

Tiež ak ležia dvaja spolu, za­hrejú sa; ale jeden akože sa za­hreje?


Verš v kontexte

10 Lebo ak pad­nú, jeden po­z­dvih­ne svoj­ho druha. Ale beda jed­nému, ktorý pad­ne; neni druhého, aby ho po­z­dvihol. 11 Tiež ak ležia dvaja spolu, za­hrejú sa; ale jeden akože sa za­hreje? 12 A keby sa nie­kto chcel zmoc­niť toho jed­ného, oni dvaja sa po­stavia proti ne­mu, a motúz, spletený vo troje, ne­pre­trh­ne sa tak rýchle.

späť na Kazateľ, 4

Príbuzné preklady Roháček

11 Tiež ak ležia dvaja spolu, za­hrejú sa; ale jeden akože sa za­hreje?

Evanjelický

11 A opäť, ak dvaja ležia spolu, zo­hrejú sa; ale samot­ný, ako sa zo­hreje?

Ekumenický

11 Aj dvom, keď ležia, je tep­lo, ale jeden sa ako za­hreje?

Bible21

11 Dva li­dé spo­lu spící lépe za­hřejí se, jak ale za­hře­je se ten, kdo spí sám?