RoháčekKazateľ4,1

Kazateľ 4:1

Po­tom som sa ob­rátil a videl som všet­ky tie útis­ky, ktoré sa dejú pod sln­kom, a hľa, slzy utis­kovaných, a ne­mali toho, kto by po­tešil, ani moci vyp­ros­tiť sa z ruky tých, ktorí ich utis­kovali, ani tedy nemali toho, kto by po­tešil.


Verš v kontexte

1 Po­tom som sa ob­rátil a videl som všet­ky tie útis­ky, ktoré sa dejú pod sln­kom, a hľa, slzy utis­kovaných, a ne­mali toho, kto by po­tešil, ani moci vyp­ros­tiť sa z ruky tých, ktorí ich utis­kovali, ani tedy nemali toho, kto by po­tešil. 2 Pre­to som za šťast­nejších vy­chvaľoval mŕt­vych, ktorí už dáv­no pomreli, ako živých, ktorí žijú po dnes, 3 a že lepšie nad obojich je tomu, kto ešte vôbec nebol, kto ne­videl zlého skut­ku, ktorý sa deje pod sln­kom.

späť na Kazateľ, 4

Príbuzné preklady Roháček

1 Po­tom som sa ob­rátil a videl som všet­ky tie útis­ky, ktoré sa dejú pod sln­kom, a hľa, slzy utis­kovaných, a ne­mali toho, kto by po­tešil, ani moci vyp­ros­tiť sa z ruky tých, ktorí ich utis­kovali, ani tedy nemali toho, kto by po­tešil.

Evanjelický

1 A znova som videl všet­ky ú­tlaky, ktoré sa dejú pod sln­kom; videl som slzy utláčaných, a nik ich ne­potešil; násilie tr­peli z rúk svojich utláčateľov, a nik ich ne­potešil.

Ekumenický

1 Ob­rátil som sa a videl som všelijaké ú­tlaky, ktoré sa páchajú pod sln­kom: hľa, slzy utláčaných — a tešiteľa pre nich niet. Násilie tr­peli z rúk svojich utláčateľov — a nik ich ne­potešil.

Bible21

1 Když jsem se roz­hlé­dl, znovu jsem vi­děl jen samé bez­práví pod slun­cem: Slzy utis­kovaných – útě­cha nikde. Moc v ru­kou utis­kova­te­lů – útě­cha nikde!