RoháčekKazateľ2,3

Kazateľ 2:3

Roz­mýšľal som vo svojom srd­ci, že budem po­voľovať svoj­mu telu pri víne spravujúc pri tom svoje srd­ce múd­rosťou a že sa budem držať bláz­nov­stva do­vtedy, do­kiaľ ne­uvidím, čo je dob­ré synom človeka, čo by mali robiť pod nebom, v tom malom počte dní svoj­ho života.


Verš v kontexte

2 Smiechu som po­vedal: Nerozum, a rados­ti: Čo to robíš? 3 Roz­mýšľal som vo svojom srd­ci, že budem po­voľovať svoj­mu telu pri víne spravujúc pri tom svoje srd­ce múd­rosťou a že sa budem držať bláz­nov­stva do­vtedy, do­kiaľ ne­uvidím, čo je dob­ré synom človeka, čo by mali robiť pod nebom, v tom malom počte dní svoj­ho života. 4 Vy­konal som si veľké diela; na­staväl som si domov, po­vy­sádzal som si vinice,

späť na Kazateľ, 2

Príbuzné preklady Roháček

3 Roz­mýšľal som vo svojom srd­ci, že budem po­voľovať svoj­mu telu pri víne spravujúc pri tom svoje srd­ce múd­rosťou a že sa budem držať bláz­nov­stva do­vtedy, do­kiaľ ne­uvidím, čo je dob­ré synom človeka, čo by mali robiť pod nebom, v tom malom počte dní svoj­ho života.

Evanjelický

3 Po­mys­lel som si, že vínom os­viežim svoje telo, ov­ládajuc myseľ múd­rosťou, a bláz­nivos­ti sa budem držať až dotiaľ, kým ne­uvidím, čo je pros­pešné pre ľudí, čo majú robiť pod sln­kom pri krát­kom počte dní svoj­ho života.

Ekumenický

3 Vy­mys­lel som si, že svoje telo budem os­viežovať vínom, moje srd­ce sa však bude riadiť múd­rosťou. Chopím sa i hlúpos­ti, až kým ne­uvidím, kde je pre ľud­ských synov to dob­ro, ktoré majú robiť pod nebom počas svoj­ho života.

Bible21

3 Roz­ho­dl jsem se hol­dovat vínu a osvo­jit si ztřeštěnost, na­dále se však v srd­ci ří­dit moud­rostí, abych zjistil, v čem spočívá lid­ské štěstí v těch pár dnech živo­ta pod ne­bem.