RoháčekKazateľ12,1

Kazateľ 12:1

A pamätaj na svoj­ho Stvoriteľa vo dňoch svojej mlados­ti, kým ne­prij­dú dni zlého, a ne­prib­lížia sa roky, o ktorých po­vieš: Ne­mám v nich záľuby;


Verš v kontexte

1 A pamätaj na svoj­ho Stvoriteľa vo dňoch svojej mlados­ti, kým ne­prij­dú dni zlého, a ne­prib­lížia sa roky, o ktorých po­vieš: Ne­mám v nich záľuby; 2 kým sa nezat­mie sln­ko i svet­lo i mesiac i hviez­dy, a kým sa nenavrátia hus­té oblaky po daždi, 3 toho dňa, keď sa budú triasť strážcovia domu, a na­krivia sa sil­ní mužovia, a pre­stanú pracovať melúce, pre­tože ich bude málo, a za­tmia sa tie, ktoré vy­zerajú z okien,

späť na Kazateľ, 12

Príbuzné preklady Roháček

1 A pamätaj na svoj­ho Stvoriteľa vo dňoch svojej mlados­ti, kým ne­prij­dú dni zlého, a ne­prib­lížia sa roky, o ktorých po­vieš: Ne­mám v nich záľuby;

Evanjelický

1 Pamätaj na svoj­ho Stvoriteľa v dňoch svojej mlados­ti, skôr, ako prídu zlé dni a pri­blížia sa roky, o ktorých po­vieš: Ne­mám v nich záľubu.

Ekumenický

1 Pamätaj na svoj­ho Stvoriteľa v dňoch svojej mlados­ti, kým ne­prídu zlé dni a ne­prib­lížia sa roky, keď po­vieš: Ne­mám v nich záľubu.

Bible21

1 Pa­ma­tuj na svého Stvořitele, dokud jsi ještě mlád, dříve než při­jdou zlé dny a roky, o kterých řekneš: Nemám je rád!