RoháčekKazateľ11,4

Kazateľ 11:4

Ten, kto po­zoruje na vietor, nebude siať, a kto hľadí na ob­laky, nebude žať.


Verš v kontexte

3 Keď sa na­pl­nia ob­laky, vy­lievajú dážď na zem, a keď pad­ne strom na juh alebo keď na sever, na mieste, na ktoré pad­ne strom, tam je. 4 Ten, kto po­zoruje na vietor, nebude siať, a kto hľadí na ob­laky, nebude žať. 5 Ako ne­vieš, čo k­torá je ces­ta vet­ra, jako ras­tú kosti v živote tehot­nej, tak ani ne­znáš diela Boha, ktorý činí všet­ko.

späť na Kazateľ, 11

Príbuzné preklady Roháček

4 Ten, kto po­zoruje na vietor, nebude siať, a kto hľadí na ob­laky, nebude žať.

Evanjelický

4 Kto po­zoruje vietor, nebude ni­kdy siať, a ten, kto hľadí na ob­laky, nebude žať.

Ekumenický

4 Kto sleduje, či fúka vietor, nebude siať, a kto hľadí na ob­laky, nebude žať.

Bible21

4 Kdo čeká vítr, nikdy nezaseje, kdo hledí na mra­ky, nikdy ne­sk­li­dí.