RoháčekKazateľ10,9

Kazateľ 10:9

Kto od­vaľuje kamene, ub­líži si nimi, a ten, kto štiepe drevo, je ním ohrozený.


Verš v kontexte

8 Ten, kto kope jamu, pad­ne do nej, a toho, kto borí plot, poštípe had. 9 Kto od­vaľuje kamene, ub­líži si nimi, a ten, kto štiepe drevo, je ním ohrozený. 10 Ak je železo tupé, a nie­kto nenab­rúsi jeho ostria, človek musí napnúť sily; avšak lepšie to spraví múd­rosť.

späť na Kazateľ, 10

Príbuzné preklady Roháček

9 Kto od­vaľuje kamene, ub­líži si nimi, a ten, kto štiepe drevo, je ním ohrozený.

Evanjelický

9 Kto láme kamenie, poraní sa; kto štiepa drevo, býva ohrozený.

Ekumenický

9 kto láme kamene, môže sa nimi poraniť; kto rúbe drevo, môže utr­pieť úraz.

Bible21

9 Kdo lá­me ka­mení, ten se jím zraní, kdo štípá dříví, ten si tím ublíží.