RoháčekKazateľ10,7

Kazateľ 10:7

Videl som sluhov na koňoch a kniežatá, ktoré chodily jako sluhovia po zemi.


Verš v kontexte

6 Bláz­nov­stvo býva dané na veľké výšiny, a bohatí sedávajú v níz­kos­ti. 7 Videl som sluhov na koňoch a kniežatá, ktoré chodily jako sluhovia po zemi. 8 Ten, kto kope jamu, pad­ne do nej, a toho, kto borí plot, poštípe had.

späť na Kazateľ, 10

Príbuzné preklady Roháček

7 Videl som sluhov na koňoch a kniežatá, ktoré chodily jako sluhovia po zemi.

Evanjelický

7 Videl som sluhov na koňoch, a kniežatá pešo chodili po zemi ako sluhovia.

Ekumenický

7 Videl som sluhov, ktorí jaz­dili na koňoch, ale aj kniežatá, ktoré chodili ako sluhovia po zemi.

Bible21

7 Vi­děl jsem ot­roky sedět na koních a vel­može jít pěšky jako ot­roky.