RoháčekKazateľ10,6

Kazateľ 10:6

Bláz­nov­stvo býva dané na veľké výšiny, a bohatí sedávajú v níz­kos­ti.


Verš v kontexte

5 Je aj iné zlo, k­toré som videl pod sln­kom, ako je po­blúdenie, ktoré vy­chádza zp­red vladára. 6 Bláz­nov­stvo býva dané na veľké výšiny, a bohatí sedávajú v níz­kos­ti. 7 Videl som sluhov na koňoch a kniežatá, ktoré chodily jako sluhovia po zemi.

späť na Kazateľ, 10

Príbuzné preklady Roháček

6 Bláz­nov­stvo býva dané na veľké výšiny, a bohatí sedávajú v níz­kos­ti.

Evanjelický

6 Blázon sa do­stáva na naj­vyššie mies­ta, a bohatí musia níz­ko sedieť.

Ekumenický

6 hlupák bol do­sadený na vy­soké mies­ta, schop­ní však sedia v ponížení.

Bible21

6 Hloupým se nabízejí nej­vyšší mís­ta, ušlech­ti­lí však vězí kdesi hlu­boko.