RoháčekKazateľ10,19

Kazateľ 10:19

Pre veselý smiech stroja hos­tinu, a víno ob­veseľuje život, a peniaze do­pomáhajú k tomu všet­kému.


Verš v kontexte

18 Pre lenivosť klesá krov, a pre opus­tenie rúk tečie do domu. 19 Pre veselý smiech stroja hos­tinu, a víno ob­veseľuje život, a peniaze do­pomáhajú k tomu všet­kému. 20 Ani vo svojej mys­li ne­zloreč kráľovi jako ani vo svoje ložnici ne­zloreč bohatému, lebo nebes­ký vták od­nesie hlas, a ok­rýd­lenec oznámi vec.

späť na Kazateľ, 10

Príbuzné preklady Roháček

19 Pre veselý smiech stroja hos­tinu, a víno ob­veseľuje život, a peniaze do­pomáhajú k tomu všet­kému.

Evanjelický

19 Na po­tešenie pri­pravujú jed­lo, víno ob­veseľuje život a peniaze po­skytujú všet­ko.

Ekumenický

19 Chlieb sa pri­pravuje na po­tešenie, víno roz­veselí život a peniaze umožnia všet­ko.

Bible21

19 Pro po­těšení se pořádají hody, radost ze živo­ta víno přináší – vše ale záleží na penězích.