RoháčekKazateľ10,18

Kazateľ 10:18

Pre lenivosť klesá krov, a pre opus­tenie rúk tečie do domu.


Verš v kontexte

17 Blaho­slavená si zem, ktorej kráľom je syn rodu šľachetných, a ktorej kniežatá jedia na čas, pre po­sil­nenie a nie pre opils­tvo. 18 Pre lenivosť klesá krov, a pre opus­tenie rúk tečie do domu. 19 Pre veselý smiech stroja hos­tinu, a víno ob­veseľuje život, a peniaze do­pomáhajú k tomu všet­kému.

späť na Kazateľ, 10

Príbuzné preklady Roháček

18 Pre lenivosť klesá krov, a pre opus­tenie rúk tečie do domu.

Evanjelický

18 Pre lenivosť sa pre­padáva krov, pre ochab­nutosť rúk pre­teká do domu.

Ekumenický

18 Pri veľkej ned­ban­livos­ti sa pre­padáva krov, pri nečin­nos­ti rúk za­teká do domu.

Bible21

18 Pro za­hálku se bor­tí krovy, pro líné ruce teče do do­mu.