RoháčekKazateľ10,17

Kazateľ 10:17

Blaho­slavená si zem, ktorej kráľom je syn rodu šľachetných, a ktorej kniežatá jedia na čas, pre po­sil­nenie a nie pre opils­tvo.


Verš v kontexte

16 Beda tebe zem, ktorej kráľom je dieťa, a ktorej kniežatá hodujú za rána! 17 Blaho­slavená si zem, ktorej kráľom je syn rodu šľachetných, a ktorej kniežatá jedia na čas, pre po­sil­nenie a nie pre opils­tvo. 18 Pre lenivosť klesá krov, a pre opus­tenie rúk tečie do domu.

späť na Kazateľ, 10

Príbuzné preklady Roháček

17 Blaho­slavená si zem, ktorej kráľom je syn rodu šľachetných, a ktorej kniežatá jedia na čas, pre po­sil­nenie a nie pre opils­tvo.

Evanjelický

17 Blažená si, krajina, ak ti je kráľom šľach­tic­ký syn a tvoje kniežatá stolujú v pravý čas, aby sa po­sil­nili, a nie pre opils­tvo.

Ekumenický

17 Blažená si krajina, ak je tvojím kráľom ušľach­tilý muž a tvoje kniežatá hodujú v pravý čas, aby sa po­sil­nili, a nie opíjali.

Bible21

17 Blaze ti, země, když je tvým králem šlech­tica tvo­ji vel­moži v pravý čas ho­dují – pro po­silnění, ne pro opi­tí!