RoháčekKazateľ10,16

Kazateľ 10:16

Beda tebe zem, ktorej kráľom je dieťa, a ktorej kniežatá hodujú za rána!


Verš v kontexte

15 Práca bláz­nov ho unavuje, blázna, ktorý ne­vie ani len odísť do mes­ta. 16 Beda tebe zem, ktorej kráľom je dieťa, a ktorej kniežatá hodujú za rána! 17 Blaho­slavená si zem, ktorej kráľom je syn rodu šľachetných, a ktorej kniežatá jedia na čas, pre po­sil­nenie a nie pre opils­tvo.

späť na Kazateľ, 10

Príbuzné preklady Roháček

16 Beda tebe zem, ktorej kráľom je dieťa, a ktorej kniežatá hodujú za rána!

Evanjelický

16 Beda ti, krajina, ak ti je kráľom dieťa a tvoje kniežatá hneď zrána hodujú.

Ekumenický

16 Beda ti krajina, ak je tvojím kráľom mladík a tvoje kniežatá zrána hodujú.

Bible21

16 Běda ti, země, když je tvým králem dítě a tvo­ji vel­moži zrá­na ho­dují!