RoháčekKazateľ10,11

Kazateľ 10:11

Ak poštípe had, keď ešte nebolo za­kliatia, ne­má užit­ku za­klínač.


Verš v kontexte

10 Ak je železo tupé, a nie­kto nenab­rúsi jeho ostria, človek musí napnúť sily; avšak lepšie to spraví múd­rosť. 11 Ak poštípe had, keď ešte nebolo za­kliatia, ne­má užit­ku za­klínač. 12 Slová úst múd­reho sú ľúbez­né, ale rty bláz­na po­hl­tia jeho samého.

späť na Kazateľ, 10

Príbuzné preklady Roháček

11 Ak poštípe had, keď ešte nebolo za­kliatia, ne­má užit­ku za­klínač.

Evanjelický

11 Keď had uštip­ne pred za­klínaním, za­klínač ne­má zis­ku.

Ekumenický

11 Ak had uštip­ne pred za­kliatím, za­klínač je zbytočný.

Bible21

11 Uštkne-li had, než ho kdo uřkne, slova za­říkávače už nic ne­zmo­hou.