RoháčekKazateľ10,1

Kazateľ 10:1

Jako mŕtva mucha na­sm­radí a nakvasí masť apotekára, tak i vzácneho človeka pre múd­rosť a slávu potupí máličko bláz­nov­stva.


Verš v kontexte

1 Jako mŕtva mucha na­sm­radí a nakvasí masť apotekára, tak i vzácneho človeka pre múd­rosť a slávu potupí máličko bláz­nov­stva. 2 Srd­ce múd­reho je po jeho pravici, ale srd­ce bláz­na po jeho ľavici. 3 Ešte i na ces­te, keď ide blázon, tr­pí jeho srd­ce nedos­tat­kom, a hovorí všet­kým, že je blázon.

späť na Kazateľ, 10

Príbuzné preklady Roháček

1 Jako mŕtva mucha na­sm­radí a nakvasí masť apotekára, tak i vzácneho človeka pre múd­rosť a slávu potupí máličko bláz­nov­stva.

Evanjelický

1 {{{Jediný hriešnik skazí mnoho dob­rého. }}}Mŕt­va mucha za­sm­radí a na­kazí olej voňav­kára; málo bláz­nov­stva má pre­vahu nad múd­rosťou a cťou.

Ekumenický

1 Ako mŕt­ve muchy spôsobia, že olej voňav­kára pách­ne a kvasí, tak trocha hlúpos­ti účin­kuje viac ako múd­rosť a česť.

Bible21

1 Vonná mast za­smrádne mrt­vý­mi mouchami, trocha ne­ro­zu­mu pře­bi­je spoustu moud­rosti.