RoháčekKazateľ1,9

Kazateľ 1:9

Čo bolo, to i bude, a čo sa dialo, to sa i bude diať, ani nieto ničoho nového pod sln­kom.


Verš v kontexte

8 Všet­ky veci sú pl­né trudu; ne­mohol by to človek vy­povedať; oko sa ne­na­sýti hľadenia, a ucho sa ne­na­pl­ní počúvaním. 9 Čo bolo, to i bude, a čo sa dialo, to sa i bude diať, ani nieto ničoho nového pod sln­kom. 10 Ak i je nejaká vec, o ktorej niek­to povie: Po­zri, toto je nové, už to bolo dáv­no za vekov, ktoré boly pred na­mi.

späť na Kazateľ, 1

Príbuzné preklady Roháček

9 Čo bolo, to i bude, a čo sa dialo, to sa i bude diať, ani nieto ničoho nového pod sln­kom.

Evanjelický

9 Čo bolo, bude za­se, a čo sa dialo, bude sa opäť diať. Nič nového nieto pod sln­kom.

Ekumenický

9 Čo bolo, to bude, a čo sa robilo, to sa bude robiť. Niet nič nového pod sln­kom.

Bible21

9 Co bylo dříve, to zase bude, to, co se dělo, se bude dít. Není nic nového pod slun­cem.