RoháčekKazateľ1,3

Kazateľ 1:3

Aký užitok má človek zo všet­kej svojej trud­nej práce, ktorou sa trudí pod sln­kom?


Verš v kontexte

2 Már­nosť már­nos­tí, riekol kazateľ; már­nosť már­nos­tí a všetko már­nosť. 3 Aký užitok má človek zo všet­kej svojej trud­nej práce, ktorou sa trudí pod sln­kom? 4 Po­kolenie ide, a po­kolenie prij­de, a zem stojí na veky.

späť na Kazateľ, 1

Príbuzné preklady Roháček

3 Aký užitok má človek zo všet­kej svojej trud­nej práce, ktorou sa trudí pod sln­kom?

Evanjelický

3 Aký osoh má človek zo všet­kej svojej lopoty, ktorou sa umára pod sln­kom?

Ekumenický

3 Aký zisk zo­stane človeku pri všet­kej jeho námahe, ktorou sa na­máha pod sln­kom?

Bible21

3 K če­mu je člověku všech­no to pach­tění, kterým se pach­tí pod slun­cem?