RoháčekKazateľ1,15

Kazateľ 1:15

To, čo je krivé, nedá sa narov­nať, a nedos­tatok sa nedá vy­počítať.


Verš v kontexte

14 Videl som všet­ky skut­ky, ktoré sa dejú pod sln­kom, a hľa, všet­ko je márnosť a hon­ba po vet­re. 15 To, čo je krivé, nedá sa narov­nať, a nedos­tatok sa nedá vy­počítať. 16 Hovoril som so svojím srd­com a riekol som: Hľa, nadobudol som veľkej a vše väčšej múd­ros­ti nad všet­kých, ktorí boli predo mnou nad Jeruzalemom, a moje srd­ce videlo mnoho múd­ros­ti a vedomos­ti,

späť na Kazateľ, 1

Príbuzné preklady Roháček

15 To, čo je krivé, nedá sa narov­nať, a nedos­tatok sa nedá vy­počítať.

Evanjelický

15 Krivé ne­možno narov­nať, a čo chýba, ne­možno spočítať.

Ekumenický

15 To, čo je krivé, ne­možno narov­nať, a s tým, čo chýba, ne­možno počítať.

Bible21

15 Co je křivé, se na­rovnat nedá, co chybí, se ne­dá na­hra­dit.