RoháčekKazateľ1,13

Kazateľ 1:13

a priložil som svoje srd­ce k tomu, aby som hľadal a zkúmal v múd­ros­ti všet­ko, čo sa deje pod nebom. Je to trud­né za­mest­nanie, k­toré dal Bôh synom človeka, aby sa ním trápili.


Verš v kontexte

12 Ja, kazateľ, som bol kráľom nad Iz­raelom v Jeruzaleme 13 a priložil som svoje srd­ce k tomu, aby som hľadal a zkúmal v múd­ros­ti všet­ko, čo sa deje pod nebom. Je to trud­né za­mest­nanie, k­toré dal Bôh synom človeka, aby sa ním trápili. 14 Videl som všet­ky skut­ky, ktoré sa dejú pod sln­kom, a hľa, všet­ko je márnosť a hon­ba po vet­re.

späť na Kazateľ, 1

Príbuzné preklady Roháček

13 a priložil som svoje srd­ce k tomu, aby som hľadal a zkúmal v múd­ros­ti všet­ko, čo sa deje pod nebom. Je to trud­né za­mest­nanie, k­toré dal Bôh synom človeka, aby sa ním trápili.

Evanjelický

13 Zau­mienil som si múd­rosťou vy­pát­rať a vy­skúmať všet­ko, čo sa deje pod nebom. Ťažkú úlohu dal Boh ľud­ským synom, aby sa ňou umárali.

Ekumenický

13 Pred­sav­zal som si, že budem múd­ro hľadať a skúmať všet­ko, čo sa robí pod nebom: zlú úlohu dal Boh ľud­ským synom, aby sa ňou umárali.

Bible21

13 Roz­ho­dl jsem se vy­naložit svou moud­rost, abych vy­zkou­mal a vy­zkoušel vše, co se děje pod ne­bem – ta­kový bídný úkol to­tiž dal Bůh li­dem, aby se jím za­býva­li.