RoháčekKazateľ1,11

Kazateľ 1:11

Nieto pamäti predošlým pokoleniam, ani budúcim, ktoré po­vs­tanú, nebude pamäti u tých, ktorí po­vs­tanú po­tom.


Verš v kontexte

10 Ak i je nejaká vec, o ktorej niek­to povie: Po­zri, toto je nové, už to bolo dáv­no za vekov, ktoré boly pred na­mi. 11 Nieto pamäti predošlým pokoleniam, ani budúcim, ktoré po­vs­tanú, nebude pamäti u tých, ktorí po­vs­tanú po­tom. 12 Ja, kazateľ, som bol kráľom nad Iz­raelom v Jeruzaleme

späť na Kazateľ, 1

Príbuzné preklady Roháček

11 Nieto pamäti predošlým pokoleniam, ani budúcim, ktoré po­vs­tanú, nebude pamäti u tých, ktorí po­vs­tanú po­tom.

Evanjelický

11 Niet pamiat­ky po pr­vot­ných veciach, ani na ne­skoršie, čo na­stanú, nebudú mať spomien­ky tí, ktorí budú ne­skôr.

Ekumenický

11 Predošlé veci nezos­tanú v pamäti, ani na to, čo príde, nebudú spomínať tí, čo budú žiť ne­skôr.

Bible21

11 Není památky po našich předcích, tak jako ne­bu­de po našich potomcích: Ani památky ne­z­bu­de po ni­chme­zi tě­mi, kdo je na­hradí.