RoháčekKazateľ1,10

Kazateľ 1:10

Ak i je nejaká vec, o ktorej niek­to povie: Po­zri, toto je nové, už to bolo dáv­no za vekov, ktoré boly pred na­mi.


Verš v kontexte

9 Čo bolo, to i bude, a čo sa dialo, to sa i bude diať, ani nieto ničoho nového pod sln­kom. 10 Ak i je nejaká vec, o ktorej niek­to povie: Po­zri, toto je nové, už to bolo dáv­no za vekov, ktoré boly pred na­mi. 11 Nieto pamäti predošlým pokoleniam, ani budúcim, ktoré po­vs­tanú, nebude pamäti u tých, ktorí po­vs­tanú po­tom.

späť na Kazateľ, 1

Príbuzné preklady Roháček

10 Ak i je nejaká vec, o ktorej niek­to povie: Po­zri, toto je nové, už to bolo dáv­no za vekov, ktoré boly pred na­mi.

Evanjelický

10 Je niečo, o čom možno po­vedať: Po­zri, to je niečo nové? Dáv­no to bolo, vo vekoch, ktoré boli pred na­mi.

Ekumenický

10 Ak by aj nie­kto o niečom po­vedal: Po­zri, toto je nové! — už dáv­no to bolo v časoch, ktoré boli pred na­mi.

Bible21

10 Copak je něco, o čem se dá říci: Pojď se podívat na něco nového? Vždyť to tu bylo už ce­lé věky, bylo to na světě dávno před ná­mi!