RoháčekKazateľ1,1

Kazateľ 1:1

Slová kazateľa, syna Dávidov­ho, kráľa v Jeruzaleme.


Verš v kontexte

1 Slová kazateľa, syna Dávidov­ho, kráľa v Jeruzaleme. 2 Már­nosť már­nos­tí, riekol kazateľ; már­nosť már­nos­tí a všetko már­nosť. 3 Aký užitok má človek zo všet­kej svojej trud­nej práce, ktorou sa trudí pod sln­kom?

späť na Kazateľ, 1

Príbuzné preklady Roháček

1 Slová kazateľa, syna Dávidov­ho, kráľa v Jeruzaleme.

Evanjelický

1 Slová Kazateľa, syna Dávidov­ho, kráľa v Jeruzaleme.

Ekumenický

1 Slová Kazateľa, syna Dávidov­ho, kráľa v Jeruzaleme.

Bible21

1 Slova Kaza­te­le, syna Davi­dova, krále v Je­ruzalémě.