RoháčekJózua8,5

Józua 8:5

A ja a všetok ľud, ktorý poj­de so mnou, budeme sa blížiť mes­tu. A stane sa, keď vy­j­dú oproti nám ako tam prv, že budeme utekať pred nimi.


Verš v kontexte

4 A pri­kázal im a riekol: Hľaďte, vy budete ú­kladiť mes­tu od tyla mes­ta. Ne­vzdiaľte sa veľmi ďaleko od mes­ta a buďte všet­ci hotoví. 5 A ja a všetok ľud, ktorý poj­de so mnou, budeme sa blížiť mes­tu. A stane sa, keď vy­j­dú oproti nám ako tam prv, že budeme utekať pred nimi. 6 A vy­j­dú za nami a pojdú, až ich od­trh­neme od mes­ta, lebo po­vedia: Utekajú pred nami jako tam prv! A budeme utekať pred nimi.

späť na Józua, 8

Príbuzné preklady Roháček

5 A ja a všetok ľud, ktorý poj­de so mnou, budeme sa blížiť mes­tu. A stane sa, keď vy­j­dú oproti nám ako tam prv, že budeme utekať pred nimi.

Evanjelický

5 Ja však a všetok ľud, ktorý je so mnou, pri­blížime sa k mes­tu, a keď vy­j­dú proti nám, utečieme pred nimi ako pr­vý raz.

Ekumenický

5 Ja sa však so všet­kým ľudom, ktorý je so mnou, pri­blížim k mestu a keď vy­j­dú proti nám, utečieme pred nimi ako pr­výk­rát.

Bible21

5 Já a vše­chen lid, který bude se mnou, se za­tím při­blíží­me k měs­tu. Vy­táhnou pro­ti nám jako prve a my se dá­me na útěk.

RoháčekJózua8,5