RoháčekJózua8,24

Józua 8:24

A stalo sa, keď po­bil Iz­rael všet­kých obyvateľov mes­ta Haj na poli, na púšti, kam ich honili, a keď popadali všet­ci os­trím meča, až boli cele vy­hladení, vtedy sa vrátil celý Iz­rael do mes­ta Haj, a zbili ho os­trím meča.


Verš v kontexte

23 A kráľa Haja chytili živého a do­vied­li ho k Jozu­ovi. 24 A stalo sa, keď po­bil Iz­rael všet­kých obyvateľov mes­ta Haj na poli, na púšti, kam ich honili, a keď popadali všet­ci os­trím meča, až boli cele vy­hladení, vtedy sa vrátil celý Iz­rael do mes­ta Haj, a zbili ho os­trím meča. 25 A bolo všet­kých, ktorí pad­li toho dňa, od muža až do ženy, dvanásť tisíc, všet­ko ľudia mes­ta Haj.

späť na Józua, 8

Príbuzné preklady Roháček

24 A stalo sa, keď po­bil Iz­rael všet­kých obyvateľov mes­ta Haj na poli, na púšti, kam ich honili, a keď popadali všet­ci os­trím meča, až boli cele vy­hladení, vtedy sa vrátil celý Iz­rael do mes­ta Haj, a zbili ho os­trím meča.

Evanjelický

24 Keď Iz­rael­ci po­bili všet­kých aj­ských obyvateľov na poli, na púšti, kam ich prena­sledovali, a keď všet­ci až do po­sled­ného muža pad­li os­trím meča, vrátil sa celý Iz­rael do Aja a obyvateľs­tvo po­bil os­trím meča.

Ekumenický

24 Keď Iz­raeliti po­bili všet­kých obyvateľov Aja na poli a na púšti, kam ich prena­sledovali, a keď všet­ci až do po­sled­ného muža pad­li mečom, vrátil sa celý Iz­rael do Aja a jeho obyvateľov po­bil mečom.

Bible21

24 Když byl Iz­rael ho­tov s po­bíjením všech obyva­tel Aje venku na pouš­ti, kam je pronásledova­li, dokud všich­ni do po­sledního ne­pad­li ostřím meče, vrá­til se ce­lý Iz­rael do Aje a také tam je po­bi­li ostřím meče.