RoháčekJózua8,19

Józua 8:19

Vtedy po­vs­tal rých­le ú­klad zo svoj­ho mes­ta, a bežali, hneď ako vy­strel svoju ruku, a voj­dúc do mesta zau­jali ho, a chyt­ro za­pálili mes­to ohňom.


Verš v kontexte

18 A Hos­podin riekol Jozu­ovi: Vy­stri svojou kopi­ou, ktorá je v tvojej ruke, proti mes­tu Haj, lebo ho dám do tvojej ruky! A Jozua vy­strel kopi­ou, ktorá bola v jeho ruke, proti mes­tu. 19 Vtedy po­vs­tal rých­le ú­klad zo svoj­ho mes­ta, a bežali, hneď ako vy­strel svoju ruku, a voj­dúc do mesta zau­jali ho, a chyt­ro za­pálili mes­to ohňom. 20 A mužovia Haja ob­zrúc sa naz­pät videli, že hľa, vy­stupuje dym mes­ta do neba, a nebolo v nich sily utiecť ani sem ani ta, a ľud, ktorý utekal na púšť, ob­rátil sa z­pät proti prena­sledovateľovi.

späť na Józua, 8

Príbuzné preklady Roháček

19 Vtedy po­vs­tal rých­le ú­klad zo svoj­ho mes­ta, a bežali, hneď ako vy­strel svoju ruku, a voj­dúc do mesta zau­jali ho, a chyt­ro za­pálili mes­to ohňom.

Evanjelický

19 Vtedy záloha vy­razila zo svoj­ho mies­ta a bežala; keď na­priamil ruku, vnik­li do mes­ta, ob­sadili ho a hneď ho za­pálili.

Ekumenický

19 Keď vy­strel ruku, vy­razila záloha zo svoj­ho mies­ta do útoku. Vnik­li do mes­ta, ob­sadili ho a hneď ho pod­pálili.

Bible21

19 Jakmi­le ji na­přáhl, ti, kdo číha­li v zálo­ze, rych­le vsta­li a vy­razi­li ze svého mís­ta. Vnik­li do měs­ta, do­by­li je a rych­le je za­pá­li­li.